סדנאות

סדנת נשים- "מסע בגוף אשה", סדנת זוגות- "מסע בשניים", סדנה לצוותי עבודה- "הגוף במקום העבודה".

פרוט הסדנאות , בתפריט